Dự án nổi bật

Design Akay x Hoàng Khôi Uyên Hưng: Thiết kế logo và setup văn phòng đồng thương hiệu

Design Akay x Hoàng Khôi Uyên Hưng: Thiết kế logo và setup văn phòng đồng thương...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...

Xem thêm
06 2021
Design Akay x Nam Á Land: Thiết kế logo và bộ nhận dạng  thương hiệu

Design Akay x Nam Á Land: Thiết kế logo và bộ nhận dạng thương hiệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...

Xem thêm
05 2021
Design Akay x Nam Sơn Coffee: Thiết kế logo và setup quán cà phê sáng tạo

Design Akay x Nam Sơn Coffee: Thiết kế logo và setup quán cà phê sáng tạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...

Xem thêm
05 2021
Design Akay x Zhome Land: Thiết kế logo và setup văn phòng bất động sản

Design Akay x Zhome Land: Thiết kế logo và setup văn phòng bất động sản

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...

Xem thêm
04 2021
Design Akay x The Tran Coffee: Thiết kế logo và setup quán cà phê phong cách mới

Design Akay x The Tran Coffee: Thiết kế logo và setup quán cà phê phong cách mới

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...

Xem thêm
03 2021

Logo đối tác

Đã thực hiện

00+

Đơn hàng đã thực hiện

00+

Khách hàng đã phục vụ

00+

Năm kinh nghiệm